به آلباشاپ خوش آمدید
همراه : ۰۹۱۹۹۳۶۰۱۰۸ - ۰۹۱۹۹۳۶۰۱۰۹
ثابت : ۰۲۱۴۶۱۳۵۰۳۷

درباره ما

گروه آلبا تعدادی حقوقدان وتجار و افراد علمی جامعه بوده که باسالها تجربه درزمینه های حقوقی ، تجاری وعلمی خدمت کرده اند ودرحال حاضرجهت درآمدزایی برای تمام اقشارجامعه به فروشگاه اینترنتی اقدام نموده اند. این گروه درنظردارد با ساماندهی گروهها ی مختلف نوجوانان وجوانان ومیانسالها اعم از خانمها وآقایان همه اقشاررا درگیرکارهای صحیح تجاری نماید هدف سایت ما ارتباطات عمومی (تجارت عمومی) ودرآمدزایی برای تمام اقشارمردم یک تعامل کاملا دوسویه می باشد.