مهم‌ترین دلایل عدم پذیرش مقاله

مهم‌ترین دلایل عدم پذیرش مقاله مقالات به دلایلی مختلفی مانند سرقت علمی، ارسال هم‌زمان به چند ژورنال، رعایت نکردن شیوه‌نامه‌ها و دیگر...

ادامه مطلب